Eine Miniaturansicht eines Fotos, das ein leicht geneigtes Glas zeigt, in das Rotwein aus einer grünen Flasche gegossen wird Das Vorschaubild des Fotos zeigt eine Fotokomposition von 3 Tassen Kaffee auf frisch gerösteten Kaffeebohnen. Die Tassen enthalten Espresso und Cappuccino Zdjêcie przedstawia mêski zegarek na bransolecie, du¿y, masywny, sportowy. W aran¿acji zastosowano ciemne, lustrzane t³o. Klasyczny packshot zawieraj±cy na zdjêciu butelkê alkoholu znanej marki. Fotografia reklamowa w formie kompozycji sto³u kuchennego z po³o¿onymi no¿ami ze stali wysokiej klasy w towarzystwie smakowitych owoców i warzyw Pude³ko kartonowe z uszlachetnieniami powierzchni przygotowane specjalnie na produkt wysokiej jako¶ci Sprzêt graj±cy klasy Hi-End do salonu w mieszkaniu, zawiera wzmacniacz, subwoofer zraz z g³o¶nikami Klasycznie wykonana fotografia produktowa przedstawiaj±ca pyszne cukierki pakowane w pojedyncze foliowe woreczeki, spakowane w ca³o¶ci w opakowaniach foliowych. Profesjonalne narzêdzia ogrodowe, no¿yce i sekator marki Yato. Wisz± w powietrzu. Nie s± niczym podtrzymywane. Standardowe zdjêcie laptopa biznesowego starszej generacji z zainstalowanym systemem windows xp, który jest gotowy do pracy. Fotografia przedstawia luksusowe czarne buty do noszenia w mieszkaniu, w sam raz dla ludzi ceni±cych wygodê. Markowe kosmetyki do codziennej pielêgnacji w tubach pokazane na gustownym tle Grafika komputerowa stworzona ze zdjêæ ma³ych p³ytek elektronicznych z zalutowanymi uk³adami. Efektowny kola¿ na potrzeby wydawnictwa. Bia³y nowoczesny smarfton w rzucie od przodu, od ty³u oraz z boku w mimalistycznej szarej toncacji t³a Zdjêcie reklamowe przedstawia termometry elektroniczne do precyzyjnego pomiaru temperatury. Plastikowe, higieniczne z wy¶wietlaczami ciek³okrystalicznymi. Aran¿acja stworzona na lazurowym po³yskuj±cym tle ze specjalnej pleksi Zestaw kosmetyków codziennego u¿ytku dla ka¿dej osoby ceni±cej piêkny wygl±d Pakszot zegarków narêcznych pokazyj±cy blask ich powierzchni oraz precyzjê wykonania. Specjalistyczne akcesorium medyczne u¿ywane w szpitalach, rurka krtaniowo nosowa umo¿liwiaj±ca oddychanie zaintubowanemu pacjentowi pokazana jako fotografia reklamowa na bia³ym tle Bi¿uteria mêska, okr±g³e spinki do mankietów wykonane ze srebra, uszlachetnione kolorowymi kamieniami ozdobnymi Kompozycja owoców i kosmetyków na stole pokrytym b³yszcz±cym plastikiem. Ca³o¶æ mieni siê kolorami ¿ywymi. Studyjna fotografia bi¿uterii w sterylnej aran¿acji na pleksi Zdjêcie przedstawia nowoczesny smartfon Nowoczesna bateria ³azienkowa, umywalkowa. Kran ze specyficzn± d¼wigni± mieszakow± w kszta³cie d³ugopisu i szerok± szklan± wylewk± No¿e szefa kuchni. Zestaw no¿y kuchennych wykonanych z jako¶ciowej stali, du¿e, bardzo ostre, srebrzyste z perforowan± stalow± rêkoje¶ci±, o g³adkim kszta³cie. G³o¶niki komputerowe. Zestaw nag³a¶niaj±cy do komputera multimedialnego. Gad¿et reklamowy w formie eksluzywnego d³ugopisu w eleganckim czarnym pude³ku. Kompozycja na czarnym lustrzanym tle. Piêkne i wygodne skórzane buty damskie na nieco gorsz± pogodê dla ka¿dej kobiecy ceni±cej komfort. Podziêkowania dla rodziców w formie papirusu z plomb± z laki wraz z kartonowym ³adnym pude³kiem, sfotografowane jako fotografia reklamowa na at³asowym tle w kolorze ko¶ci s³oniowej Specjalna torba dla barmanów do przenoszenia akcesoriów barmañskich na eventy Specjalna grafika, przedstawiaj±ca zdjêcie plisy do rolet wraz z opracowaniem graficznym - dodanymi ikonami informacyjnymi o jako¶ci i w³a¶ciwo¶ciach przedstawionego materia³u Ekskluzywna bi¿uteria dla luksusowej kobiety Opakowanie foliowe tureckich cukierków. Przysmak prosto z Turcji. Packshot przedstawiaj±cy oprawki okularowe i okulary jednej z wiod±cych marek Markowe s³uchawki stereo do s³uchania ulubionej muzyki Fotografia produktowa odzie¿y wykonana na modelce, a nastêpnie drog± obróbki graficznej modelka zostaje usuniêta, a zdjêciu nadaje siê charakter jakby odzie¿ by³a zawieszona na niewidzialnym manekinie, jakby nosi³ j± cz³owiek, ale nie by³o cz³owieka Akcesoria wykorzystywane w biurze u³o¿one w ciekaw± kompozycjê zachêcaj±c± do ich kupnaHerzlich Willkommen!

Professionelle Produktfotografie für Geschäfte

HerzigStudio - Professionelle Foto-Studio in Polen (Warschau), spezialisiert auf Produktfotografie. Produktfotos, Foto-Objekte, Kataloge, Verzeichnisse, Werbefotografie. Produktion von Werbebroschüren. Polen zuverlässig! Hohe Qualität!
Materialien für die Bilder zu senden per Kurier / Versand / Post.
Die Zahlung für Fotos kann per Banküberweisung erfolgen, nachdem die Fotos aufgenommen wurden. Ich berechne kein Geld vor der Arbeit. Im Geschäftsleben schätze ich Vertrauen und Ehrlichkeit.
Fühlen Sie sich frei, um per E-Mail in Kontakt treten.

Warum Produktfotografie in Polen?

In meinem Fotostudio in Warschau, Polen, mache ich Werbefotos von Produkten für den Online-Shop. Ich arbeite seit 2009. Meine Erfolge sind Zehntausende von Packshots und 360 Fotos. Ich arbeite mit Liebe zum Detail und habe kurze Lieferzeiten. Ich benutze Nikon D810 und Canon 5ds. Ich mag die Vielfalt je nachdem, was ich fotografiere :) Ich verwende die Adobe Photoshop-Software und unterziehe die Fotos von Produkten einer grafischen Verarbeitung, z. B. Verbesserung von Farbe und Kontrast, Schärfen der Schärfe, Retuschieren von Fehlern, Ausschneiden des Hintergrunds, Stempeln, Entfernen von Fehlern, Korrigieren der Beleuchtung usw. Zusätzlich kann ich mich bewerben Für Ihre Fotos von Artikeln Katalognamen, Wasserzeichen, Beschreibungsetiketten usw. Hunderte von Unternehmen haben meine Dienste in Anspruch genommen. Ich habe für Kunden in Deutschland gearbeitet. Ich habe Bilder von Silberschmuck für den Katalog gemacht, Katalogbilder von Falten und Jalousien und andere Bestellungen. Ich lade Sie zur Zusammenarbeit ein! Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.

KONTAKT _ E-MAIL: __ info@herzigstudio.pl __ Montag-Freitag _ Arbeitsstunden: 9-17

Bitte schauen Sie sich das Portfolio.
Alle Fotos auf dieser Website produziert HerzigStudio.

Website-Sprache / Jêzyk strony:

Deutsch Version der Seite Polnische Sprachversion der Seite

Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte
Produktfotografie für Geschäfte

Fotografia na zlecenie firmy Megabajt
Zleceniodawca Sklep Piwnica Smaków
Fotografia reklamowa
Zleceniodawca Lava Group s.c.
Gad¿ety reklamowe Batek Poland
Linia kosmetyków GepardPro
Zegary scienne Lava Group s.c.
Zleceniodawca: Navitor
Fotografia produktowa
Packshot
Bransoleta Orient
Ozdobne pudelko

KONTAKT _ E-MAIL: __ info@herzigstudio.pl __ Montag-Freitag _ Arbeitsstunden: 9-17

Zobacz mnie w twitter Zobacz mnie na Youtube Zobacz moje konto w Linkedin Zobacz mnie w Instagram Zobacz mnie w Pinterest